Diensten

Onze diensten kunnen zowel betrekking hebben op bedrijfsmatig vastgoed als op woningen en bestaan o.a. uit:

  • het beheren van uw vastgoed,
  • advisering van een vastgoedeigenaar over aan- en verkoop van onroerend goed,
  • advisering  aan een huurder  bij het zoeken van een nieuwe vestiging
  • advisering aan eigenaren indien zij zelf het beheer  voeren
  • advisering bij eventuele disputen  tussen verhuurder en huurder

Onder voormelde diensten vallen onder andere de navolgende werkzaamheden: