Advisering van eigenaren

Due diligence onderzoek bij aankoop

Wanneer u voornemens bent om nieuw verhuurd vastgoed aan te kopen, kunnen we voor u een due diligence onderzoek uitvoeren, waarbij onder meer gekeken zal worden naar:

  • de inhoud van de huurovereenkomsten
  • de hoogte van de huurprijzen
  • de afrekeningen servicekosten
  • eventuele Vereniging van Eigenaren

en alle andere aspecten die van belang zijn bij aankoop van nieuw vastgoed.

Al deze aspecten zijn van belang of u daadwerkelijk het rendement behaald wat u verwacht. Controle vooraf kan u achteraf heel wat zorgen schelen.

Advisering bij eigen beheer

Indien u als eigenaar zelf het beheer voert, kunnen wij u bijstaan met advies en ondersteuning op het moment dat u met een ingewikkelde kwestie wordt geconfronteerd. Ook kunnen wij voor u in hoofdlijnen waarnemen wanneer u op vakantie bent of onverhoopt door ziekte tijdelijk niet in staat bent om zelf uw beheer te voeren.

Ook kunnen wij voor u jaarlijks uw afrekening servicekosten verzorgen of u adviseren bij het opstellen van de afrekening servicekosten.