Advisering huurder

Quickscan huurprijs en huurovereenkomst

Als u al jarenlang een winkel- of kantoor- of bedrijfsruimte huurt, dan wordt uw huurprijs jaarlijks geïndexeerd, terwijl op dit moment de huurprijzen juist aan het dalen zijn. Als winkelhuurder heeft u gerechtelijk de mogelijkheid om een huurprijsaanpassing te vorderen. Bij kantoor- of bedrijfsruimte bestaat die mogelijkheid niet, behoudens wanneer het contractueel is vastgelegd. Echter ervaring leert dat veel eigenaren bereid zijn om mee te denken en te praten over de hoogte van de huurprijs.

Daarom bieden we aan om een quickscan van uw huurprijs, maar ook van uw huurovereenkomst te doen voor een bedrag van slechts € 500,00 exclusief btw.

Aanhuur

Bent u voornemens een pand aan te huren en dan kunnen wij u op de navolgende punten bijstaan:

  • Advisering inzake de hoogte van de huurprijs
  • Inhoud van de  huurovereenkomst
  • Voorafgaande controle afrekening servicekosten van de voorliggende jaren om zo vast te stellen of het voorschotbedrag inderdaad overeenkomt met de werkelijke servicekosten

Servicekosten

Op het moment dat u servicekosten dient te betalen voor uw pand kunnen we jaarlijks de afrekening servicekosten voor u controleren om zo na te gaan of de verhuurder slechts de contractueel overeengekomen leveringen en diensten bij u in rekening heeft gebracht en of de verdeling van de kosten conform afspraak verdeeld worden. Helaas leert onze ervaring dat veel eigenaren door onwetendheid kosten die niet voor huurder zijn via de servicekosten wel aan huurders doorbelasten. We hebben voor diverse huurders hierin al een verschil kunnen maken.

Algemene advisering

Op het moment dat u een dispuut heeft met uw verhuurder of het idee heeft dat uw verhuurder ten onrechte zaken bij u als huurder neerlegt die naar uw idee onder de verantwoordelijkheid van verhuurder vallen, kunnen wij u hierin bijstaan met advies en eventueel voor u de contacten met de verhuurder onderhouden. Verhuurders ervaren dit vaak ook als prettig, omdat de “emotie” uit het contact gehaald wordt.

Indien u meer informatie wenst of wilt weten of wij u bij kunnen staan, neem dan contact met ons op.